Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, známá jako direktiva WEEE) vstoupila v platnost 13. srpna 2012. Jde o přepracované znění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.