Novela vyhlášky 352/2005 Sb.

Novela vyhlášky 352/2005 Sb. stanovuje, jak bude v praxi vypadat vybírání recyklačních poplatků podle zákona č. 185/2001 Sb. Především zakotvila minimální výši poplatku za recyklaci solárních panelů na 8.50,- Kč za tzv. vyhláškový kilogram hmotnosti fotovoltaického panelu (tedy 0,11 kg/Wp) a další náležitosti, které musí splňovat provozovatelé a dovozci fotovoltaických panelů.