Recyklační příspěvek

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8.50,- Kč.

Celkový příspěvek se vypočte jako součin váhy M a minimálního příspěvku 8.50,- Kč.

Příklad

Pan Procházka vlastní FVE o výkonu 4,6 kWp složenou z 20 ks panelů à 230 Wp. Úřad ERÚ udělil panu Procházkovi licenci na 5 kWp. Provozovatel se rozhodl pro jednorázovou platbu.

Výpočet příspěvku:

Průměrná váha FVE: 5 000 × 0,11 = 550 kg

Celková výše příspěvku: 550 × 8.50,- = 4 675.00,– Kč

Včetně DPH ve výši 21 %: 4 675.00,- × 1,21 = 5 656.75,- Kč