Recyklační příspěvek pro provozovatele

Recyklační příspěvky slouží k vytvoření dostatečných zdrojů pro budoucí zpracování fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti.

Legislativa

Problematika je řešena novelou zákona 185/2001 Sb. o odpadech, která vstoupila v platnost v květnu 2012, a parametry určila prováděcí vyhláška 352/2005 Sb., novelizovaná v červnu 2013. Ta stanovila minimální výši recyklačního příspěvku na 8.50,- Kč za tzv. vyhláškový kilogram hmotnosti fotovoltaického panelu (tedy 0,11 kg/Wp), způsob výpočtu hmotnosti fotovoltaické elektrárny vycházející z výkonu registrovaného u Energetického regulačního úřadu a koeficientu průměrné hmotnosti 0,11 kg/Wp.