Recyklace solárních panelů

Recyklace solárních panelů spočívá v oddělení různých materiálů, které byly k výrobě panelů použity, a následně pak v jejich vyčištění a opětovném použití druhotných surovin, popřípadě ekologické likvidaci nevyužitelných frakcí.

Zpracovatelské firmy využívají obvykle jednu ze dvou hlavních technologií, nebo jejich kombinaci: