Likvidace solární elektrárny na konci životnosti je úkol, který bude pravděpodobně nabízet mnoho firem. Pro členy kolektivního systému nabízí ASEKOL Solar zajištění likvidace všech součástí solární elektrárny. Při výběru zpracovatele dbáme na kvalifikační a odborné předpoklady realizačních firem, zejména s vazbou na ekologickou likvidaci a nejnižší cenu na trhu.

Jako benefit nabízíme našim klientům možnost zadat recyklaci svých vysloužilých solárních panelů u zpracovatele dle vlastního výběru, pokud tento zpracovatel bude splňovat zákonem stanovené parametry na rozsah a kvalitu zpracování.

Společnost ASEKOL Solar v současnosti spolupracuje při recyklaci solárních panelů se společností AQUATEST.