Klíčová sdělení zákona 185/2001 Sb. týkající se solárních panelů

  • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá dovozce. Recyklační poplatek proto bude u panelů, které budou uvedeny na trh po roce 2012, automaticky obsažen v ceně panelu.
  • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny.
  • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou ekologicky zlikvidovány.
  • Svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019.