Klíčová sdělení směrnice týkající se fotovoltaických panelů

  • Solární panely byly zahrnuty do 4. skupiny EEZ: Spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
  • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.