Historie společnosti

Společnost ASEKOL Solar byla založena v důsledku legislativních změn a na základě požadavků klientů kolektivního systému ASEKOL, kteří v dané oblasti působí. Do obchodního rejstříku byla zapsána v červenci roku 2012 jako neziskově hospodařící organizace.