Dlouholeté zkušenosti

Problematika spojená se sběrem a recyklací fotovoltaických technologií je relativně novým oborem, v mnohém se však podobá zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení, se kterým má mateřská společnost ASEKOL dlouholetou zkušenost. Díky tomu má ASEKOL Solar již na začátku svého působení k dispozici síť sběrných dvorů, fungující logistiku i zkušenosti v oblasti zpracování elektroodpadu.