Kontakty

ASEKOL Solar s.r.o.

Československého exilu 2062/8

143 00 Praha 4

IČ 242 43 639

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196569.

Klientské oddělení

Petr Petránek

E-mail: petranek@asekol.cz

Tel.: 234 235 259 (po-pá: 9:00 – 17:00)

Fax: 234 235 222

Svoz a následná likvidace solárních panelů

Svoz panelů z místa solární elektrárny nabízí ASEKOL Solar všem svým klientům, kteří předávají k likvidaci 20 a více ks solárních panelů. Menší množství mohou naši klienti odevzdat na sběrných místech, která jsou pro odběr solárních panelů zařízena. V obou případech je třeba kontaktovat klientské oddělení.

Likvidace solární elektrárny na konci životnosti je úkol, který bude pravděpodobně nabízet mnoho firem. Pro členy kolektivního systému nabízí ASEKOL Solar zajištění likvidace všech součástí solární elektrárny. Při výběru zpracovatele dbáme na kvalifikační a odborné předpoklady realizačních firem, zejména s vazbou na ekologickou likvidaci a nejnižší cenu na trhu.

Jako benefit nabízíme našim klientům možnost zadat recyklaci svých vysloužilých solárních panelů u zpracovatele dle vlastního výběru, pokud tento zpracovatel bude splňovat zákonem stanovené parametry na rozsah a kvalitu zpracování.

Společnost ASEKOL Solar v současnosti spolupracuje při recyklaci solárních panelů se společností AQUATEST.

Recyklační příspěvek pro provozovatele

Recyklační příspěvky slouží k vytvoření dostatečných zdrojů pro budoucí zpracování fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti.

Legislativa

Problematika je řešena novelou zákona 185/2001 Sb. o odpadech, která vstoupila v platnost v květnu 2012, a parametry určila prováděcí vyhláška 352/2005 Sb., novelizovaná v červnu 2013. Ta stanovila minimální výši recyklačního příspěvku na 8.50,- Kč za tzv. vyhláškový kilogram hmotnosti fotovoltaického panelu (tedy 0,11 kg/Wp), způsob výpočtu hmotnosti fotovoltaické elektrárny vycházející z výkonu registrovaného u Energetického regulačního úřadu a koeficientu průměrné hmotnosti 0,11 kg/Wp.

Vzorec

U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce:

M = P x K

M – představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.

P – představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané ERÚ uvedený ve wattech (Wp).

K – představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu, tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg/Wp.

Recyklační příspěvek

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8.50,- Kč.

Celkový příspěvek se vypočte jako součin váhy M a minimálního příspěvku 8.50,- Kč.

Příklad

Pan Procházka vlastní FVE o výkonu 4,6 kWp složenou z 20 ks panelů à 230 Wp. Úřad ERÚ udělil panu Procházkovi licenci na 5 kWp. Provozovatel se rozhodl pro jednorázovou platbu.

Výpočet příspěvku:

Průměrná váha FVE: 5 000 × 0,11 = 550 kg

Celková výše příspěvku: 550 × 8.50,- = 4 675.00,– Kč

Včetně DPH ve výši 21 %: 4 675.00,- × 1,21 = 5 656.75,- Kč