Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Tento zákon byl novelizován pomocí zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a představuje v Česku legislativní bázi pro recyklaci solárních panelů.