M = P x K

M – představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.

P – představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané úřadem ERÚ uvedený ve wattech (Wp).

K – představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu, tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg/Wp.